Wat is logopedie?

De logopedie richt zich op mondelinge communicatie. De logopedist biedt hulp aan kinderen, jeugdigen en volwassenen die problemen hebben op het gebied van de mondelinge communicatie.

U kunt bij de logopedist terecht voor onderzoek, behandeling en advisering bij problemen op het gebied van:

  • Taal: taal(ontwikkelings)stoornissen, meertaligheidsproblematiek, dysfatische ontwikkeling.
  • Gehoor: gehoorproblemen, stoornissen in de auditieve verwerking.
  • Mondgewoonten: afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open mondgedrag, langdurig speengebruik, tongpersen).
  • Spraak en vloeiendheid: onduidelijke uitspraak, foutieve uitspraak, nasaliteit, schisis, stotteren, broddelen, inadequaat spreektempo.
  • Stem en adem: stemstoornissen als gevolg van verkeerd stemgebruik, stemmisbruik, organische stemstoornissen, keelklachten, foutieve spreekademing, hyperventilatie, luchtweg-aandoeningen.
1 2 3 4 5