Stoornissen

1. Taal
taal(ontwikkelings)stoornissen, meertaligheidsproblematiek, dysfatische ontwikkeling.

2.Gehoor
gehoorproblemen, stoornissen in de auditieve verwerking.

3. Mondgewoonten
afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open mondgedrag, langdurig speengebruik, tongpersen).

4. Spraak en vloeiendheid
onduidelijke uitspraak, foutieve uitspraak, nasaliteit, schisis, stotteren, broddelen, inadequaat spreektempo.

5. Stem en adem
stemstoornissen als gevolg van verkeerd stemgebruik, stemmisbruik, organische stemstoornissen, keelklachten, foutieve spreekademing, hyperventilatie, luchtweg- aandoeningen.

6. Lezen en spelling
leesmoeilijkheden en spellingproblemen.

1 2 3 4 5