Lezen en spelling:

Zelfs bij jonge kinderen zijn al risicosignalen herkenbaar, die kunnen leiden tot lees- en spellingproblemen. Dit uit zich vaak in ernstige spraakproblemen en moeite met de woordvinding.

Doordat de logopedist vaak met zulke kinderen werkt, voordat ze naar de basisschool gaan, kan al in een vroeg stadium adequate begeleiding geboden worden met betrekking tot de voorstadia van lezen en spellen.

Ondanks een normale intelligentie kunnen er lees- en schrijfproblemen ontstaan (dyslexie). Dit geldt zowel voor het omzetten van gesproken taal naar het schrijven als voor het omzetten van geschreven taal naar spreken (lezen). Door de logopedist/dyslexiebehandelaar kan hulp worden geboden betreffende zowel lezen als spelling.

1 2 3 4 5