Wat is Dyslexie?

Dyslexie heeft betrekking op problemen met de schriftelijke taal: het lezen en schrijven.

De logopedist is deskundig op het gebied van spraak- en taalproblemen. Kinderen met ernstige spraak/taalproblemen hebben een verhoogde kans op moeilijkheden bij het leren lezen en schrijven.
Als gespecialiseerd logopedist is het mogelijk om risicofactoren op te sporen, zodat begeleiding vroegtijdig ingezet kan worden. Bovendien is het vervolgens mogelijk om kleuters te begeleiden in het ontwikkelen van die vaardigheden, die leren lezen en schrijven kunnen vergemakkelijken. Hierdoor kunnen lees- en schrijfproblemen worden voorkomen of de gevolgen ervan worden verminderd.
Ook bij het daadwerkelijk starten van het lees- en spellingonderwijs vanaf groep drie kan, bij moeilijkheden, ondersteuning geboden worden.

In alle gevallen wordt intensief samengewerkt met de leerkracht en intern begeleider van school.

Mocht de diagnose “dyslexie” worden gesteld, dan is gerichte behandeling hiervoor mogelijk.

1 2 3 4 5