Vergoeding

De kosten voor logopedische behandeling worden in principe door de zorgverzekeraar vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling onbeperkt.

Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico.
Het verplichte eigen risico geldt dus ook voor logopedie.

Er is altijd een verwijsbrief nodig van een arts.

1 2 3 4 5