Praktijk Marlies Wouters-Evers

Welkom op de site van Wouters Logopedie & Dyslexie.

Marlies Wouters3Sinds tientallen jaren ben ik als logopediste werkzaam binnen zowel de eigen praktijk als op scholen (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) en op peuterspeelzalen.

Mijn uitgangspunt is om kwalitatief goede logopedische zorg te bieden in een prettige en vertrouwde sfeer, waarin de cliënt zich op zijn gemak voelt. In samenwerking met ouders, schoolteam, peuterspeelzaalleiding, artsen, specialisten en orthodontisten wordt optimale zorg gerealiseerd voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen.

Daarnaast ben ik actief als gecertificeerd dyslexietherapeut.

Bovendien ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, evenals in het register dyslexiebehandelaars van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Verder participeer ik in kwaliteitskringen met logopedisten en dyslexietherapeuten, waarbij ik mij verdiep in kennis en handelen om optimale kwaliteit te waarborgen.

 

1 2 3 4 5