Gehoor:

Het is belangrijk om bij kinderen met een gehoorstoornis de taal/spraakontwikkeling al op jonge leeftijd te ondersteunen met behulp van logopedie.

Het komt regelmatig voor, dat kinderen weliswaar een normaal gehoor hebben, maar moeite hebben om kleine klankverschillen te onderscheiden.

Bovendien kunnen kinderen in groep twee of drie moeite hebben met het aan elkaar “plakken” van klanken tot woorden of het juist “hakken” van woorden in klanken.

De logopedist/dyslexiebehandelaar helpt met een structurele aanpak om aan deze voorwaarden voor lezen en spellen te voldoen.

1 2 3 4 5