Stem en adem:

Mensen kunnen hees, geknepen, hard of juist onverstaanbaar zacht spreken. Dit kan gepaard gaan met pijn in de keel of het gevoel “een brok in de keel” te hebben.
Soms is er zelfs geen enkele stemgeving meer mogelijk en kan men enkel nog fluisteren.
Als oorzaken hiervoor gelden bijv. verkeerd adem- en stemgebruik, hard schreeuwen of stemplooiverlammingen.
Tijdens hun loopbaan krijgen nogal wat beroepssprekers (leerkrachten, zangers) stemklachten.
De logopedist begeleidt de cliënt in het afleren van het foutieve adem- en stemgedrag en het aanleren en toepassen van de juiste adem- en stemtechnieken.

1 2 3 4 5