Taal:

Vanwege taalproblemen kan het kinderen en volwassenen ontbreken aan voldoende woordenschat, een correcte zinsbouw of de juiste grammatica om hun gedachten voldoende duidelijk te maken voor de luisteraar.

De taal heeft bovendien invloed op het begrip: een bericht kan wel verstaan worden, maar desondanks onvoldoende begrepen worden.

Taalproblemen ontstaan vaak op jonge leeftijd. Een verminderd gehoor kan hiervan de oorzaak zijn. Het kind kan de nieuwe woorden en zinnen niet leren, omdat het de goede voorbeelden niet correct hoort.

De taaltherapie wordt afgestemd op het taalniveau van het individuele kind.

1 2 3 4 5